Edic_Banner_1 Edic_Banner_2

News Update

Daily News 27/04/2017

Daily News  27 / 04 / 2017     European Union signs EUR 500 million assistance programme with Tunisia Commissioner Pierre Moscovici, on behalf of the EU, will today sign the package of documents...
Read More...

Daily News 26/04/2017

  Daily News 26 / 04 / 2017   Commission presents European Pillar of Social Rights and launches reflection on the social dimension of Europe by 2025 Today, the European Commission presents the...
Read More...

Daily News 25/04/2017

Daily News 25 / 04 / 2017   EU pledges additional €116 million at Yemen Pledging Conference in Geneva for urgent needs of civilians The European Commission is announcing today at the United...
Read More...

Daily News 24/04/2017

    Daily News 24 / 04 / 2017     Energy Union: EU invests €22.1 million supporting synergies between transport and energy sectors Today, EU Member States approved the Commission's proposal to...
Read More...

Daily News 21/04/2017

Daily News 21 / 04 / 2017   La Commission européenne lance un programme d'échange pour les jeunes agriculteurs européens avec la Chine Le Commissaire à l'agriculture Phil Hogan et le ministre de...
Read More...

Daily News 20/04/2017

Daily News 20 / 04 / 2017     EU Maritime Ministers to sign declaration to boost sustainable blue economy EU Maritime Ministers will sign today a Declaration on Blue Growth, reaffirming their...
Read More...

Daily News 19/04/2017

Daily News 19 / 04 / 2017     President Juncker and Members of the Commission at the IMF/World Bank Spring meetings in Washington DC As of tomorrow, President Juncker and several Members of the...
Read More...

Europe Direct Information Centre – Victoria Gozo’ qieghed jorganizza seminar dwar  l-ikel organiku u l-genwinita tal-ikel. Ghal dan is-seminar gew mistiedna kelliema esperti fuq dan il-qasam mill-‘Malta Organic Agriculture Movement’ (MOAM)

Is-seminar ser  isir nhar il-Hamis, 15 ta’ Settembru 2016 mid-09.30 h sal -11.30 h fil-Headquarters ta’ li-Scouts li jinsab fi Triq Santa Dminka, Rabat, Ghawdex.

Dwar dan is-suggett ser ikellmuna:

Mario Salerno, President tal-MOAM dwar il-Princiji tal-Biedja Organika u l-Genwinita tal-Ikel

Joe Sciberras, dwar il-Hidmiet Agrikoli Organici

John Gauci, Segretarju Generali tal-MOAM dwar il-Valur tal-Frott u l-Hxejjex Organici u Dieta Meditterranja.

Wara ssir diskussjoni ma dawk prezenti,  nduqu tipi ta’ prodotti organici gentilment moghtija mis-Sur Charlie Galea tal- hanut ‘Naturali’ u nispiccaw bi ftit refreshments.

Kull min jattendi se jinghata xi publikazzjonijiet mill-Unjoni Ewropea u anke xi oggetti promozzjonali.

Dwak interessati biex jattendu ghal dan is-seminar, gentilment nitlobkom biex tikkunfermaw il-prezenza taghkom billi tibghatu email fuq This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. jew iccemplu l-ufficcju fuq 21563389 mit-Tnejn sal-Gimgha mit-08.00 h sal-12.00 h.